West End Academy of Dance School Calendar 2017 – 2018

Open House…………………………………………………..August 12, 2017

Ensemble Audition………………………………………September 6, 2017

Classes Begin…………………………………………..September 11, 2017

Semester ONE……………………….September 11 – January 20, 2018

Thanksgiving Break……………………………..November 20 – 26, 2017

Winter Break…………………………….December 18 – January 5, 2018

Classes Resume……………………………………………. January 6, 2018

Observation Week…………………………………..January 15 – 20, 2018

Semester TWO………………………………..January 22 – May 25, 2018

Spring Break 1…………….March 5 – 11, 2018 (Snow Make up Days)

Spring Break 2…………………………………….March 31 – April 8, 2018

A Night at the Ballet “Sleeping Beauty”……………………June 1, 2018

Festival………………………………………………………………June 2, 2018